WSP tecknar infraavtal med Täby kommun

WSP levererar projekteringstjänster i samband med Täby kommuns expansion. Foto: WSP

WSP har vunnit en ramavtalsupphandling i Täby kommun avseende landskapsarkitektur, markprojektering, VA och geotekniska undersökningar. Ramavtalet löper på två år efter kontraktstecknande med möjlighet till två års förlängning.

I WSPs uppdrag ingår både utredningsuppdrag som projekteringsuppdrag i 3D och kan innefatta såväl nybyggnad, renovering, om- eller tillbyggnad av kommunens objekt, från programhandling till relationshandling.

Täby är en del av den expansiva Stockholmsregionen och en viktig tillväxtmotor för Storstockholm. Genom en offensiv satsning på ökat bostadsbyggande, expanderande näringsliv och på förbättrad service med stor valfrihet är visionen att Täby fram till år 2030 ska utvecklas till en attraktiv och stark del av Stockholmsregionen, en av Storstockholms regionala stadskärnor. Det nya Täby som växer fram byggs stadsmässigt i de centrala delarna samtidigt som de stora grönområdena ska bevaras för rekreation och fritid.

– Vi är stolta över att få förtroendet att vara leverantör av utrednings- och projekteringstjänster i samband med Täby kommuns expansion. Att tilldelas en plats på ramavtalet är ett kvitto på att Täby kommun värdesätter våra projekt och att vi levererar med hög kvalitet, säger Marie von Matern, regionchef på WSP i Stockholm.

WSP fick högsta poäng för sin genomförandebeskrivning som var ett kvalitetskriterium för att tillföra stort mervärde. Med en genomförandebeskrivning som upplevs vara mycket förtroendeingivande och som helt möter bedömningsgrunderna och innehöll inga brister.

– Det är en stor fördel att vi har samtliga kompetenser samlade i vår organisation och därför kan erbjuda både den erfarenhet och bredd som Täby kommun efterfrågar, säger Marie von Matérn.