Dagvattenledningar ger översvämningsskador

Undermåliga dagvattenledningar vanlig orsak till översvämningsskador. Arkivbild

Stora regnmängder ställde till med översvämningar i västra och södra Sverige under tisdagen. I en ny undersökning ser Folksam att undermåliga dagvattenledningar och regn som tagit sig in i källare är den vanligaste orsaken till översvämningsskador.

Trots förra årets varma och torra sommar stod översvämningsskador beroende på regn för en tredjedel av de inrapporterade naturskadorna till Folksam.

– Förra sommaren rapporterades fler översvämningsskador in än under hela 2017. När det är väldigt torrt får marken problem att ta upp stora mängder regn som faller på en kort tid. Det leder till att regnet då tar andra vägar samt skapar översvämning inte bara på gator utan tyvärr även i källare, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Bland villaägare är de främsta orsakerna till skador dels att vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus, dels att regnvattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Enligt Folksams granskning sker det i nära nittio procent av fallen där en översvämningsskada uppstått.

– Under 2018 så har strax under tio procent av skadorna orsakats av en översvämmad brunn utanför huset. Här är det viktigt att kommunen tar sitt ansvar för att minimera riskerna för översvämning, säger Erik Arvidsson.

Enligt en tidigare undersökning som Folksam genomfört uppger bara tre procent av kommunerna att man i hög utsträckning har vidtagit de åtgärder som behövs när det gäller att undvika översvämningsskador till följd av höga vattenflöden och häftiga regn.

Det är framför allt villaägare som råkar ut för översvämningsskador. För att undvika översvämning i källaren kan villaägare vidta ett antal åtgärder. Att rensa och se över dagvattenbrunnar, hängrännor och golvbrunnar i trappnedgången minskar risken för översvämning.

– Våra kunder blir redan idag påverkade av klimatförändringar, och vi märker även att skadorna och kostnaderna hänförliga till extrema väderhändelser ökat över tid. Därför jobbar vi på flera sätt med klimatanpassning och skadeförebyggande åtgärder, säger Erik Arvidsson.S