Ny uppfinning upptäcker vattensamlingar på vägar

Sensor känner av översvämningar på vägbanor.. Foto: stadsbyggnadsförvaltningen

Den som kör på Österleden i Helsingborg få se en annorlunda pryl monterad på en av vägbroarna. Det är en sprillans ny uppfinning från stadsbyggnadsförvaltningen som testkörs. Den känner av ifall vatten skulle bli stående på vägen, och ger därmed en indikation på eventuella brister i dagvattenbrunnarna. Det är en radardetektor från stadsbyggnadsförvaltningen som känner av översvämningar på vägbanor. Vid kraftiga regnväder finns det risk att vatten blir stående på vägbanan om inte brunnarna kan få undan vattnet tillräckligt snabbt. I vissa fall blir det så djupt att personer och fordon kan komma till skada.

Sensorn mäter avståndet från brons underkant ner till vägbanan. Om avståndet minskar med 1-10 cm skapas ett ärende som vi kan hantera, exempelvis kan en rensning av brunnarna vara nödvändig eller kontakt med räddningstjänsten för att stänga av vägen. Större saker som fordon filtreras bort per automatik.

– Upptäcker detektorn en vattenansamling får vi direkt kännedom om detta. På så sätt kan vi tidigt få reda på eventuella brister i dagvattenbrunnarnas funktion, åtgärda problemet snabbare och på så vis också minska olycksrisken, säger Andréas Hall som är utvecklingsingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen och personen bakom idén.

Andréas Hall jobbar bland annat med att koppla upp staden via ”Internet of Things” (IoT), det vill säga att ge föremål en internetuppkoppling, för att skapa bättre förutsättningar för drift och underhåll av stadens offentliga rum.

– Mitt arbete med IoT i staden började med att vi var några stycken som spånade på olika sätt att testa tekniken på. Den ena idén var mer knasig än den andra. En av mina idéer var att få dagvattenbrunnar att kunna larma om de inte fick vatten, vilket visade sig vara en tuff nöt att knäcka. Det mynnade ut i denna radardetektor som vi nu testkör över Österleden. Det blir ett spännande projekt att följa! säger Andréas Hall.