Halmstad satsar på gång- och cykelvägar

Den nya gång- och cykelvägen längs med Småbåtsgatan och Fiskaregatan beräknas vara klar i slutet av oktober. Foto: Halmstads kommun

Halmstads kommun satsar på att öka trafiksäkerheten och minska klimatpåverkan. Under hösten byggs tre nya gång- och cykelvägar i kommunen. Till våren är det dags för fyra till.

Fiskaregatan och Småbåtsgatan på Söder, Södra Badvägen vid Östra stranden och Kristinebergsvägen på Flygstaden. Här byggs det nya gång- och cykelvägar just nu. Till våren kommer det att byggas ytterligare fyra: en på Mickedala mellan koloniområdet och Mickedalavägen, en vid Patrikshillvägen på Söder, en vid Fågelvägen på Rotorp och en vid Lasarettsvägen på sjukhusområdet.

– Vi gör en satsning för att få ned koldioxidutsläppen och öka trafiksäkerheten. Tack vare ett större bidrag från Klimatklivet där ungefär hälften av kostnaden finansieras med statliga medel kan vi bygga flera nya gång- och cykelvägar just nu, säger Sofia Erlöv, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen, Halmstads kommun.

Bygget längs med Fiskaregatan och Småbåtsgatan är en 450 meter lång fortsättning på den befintliga gång- och cykelvägen på den västra sidan av Fiskaregatan, från korsningen Fiskaregatan/Amiralsgatan till anslutningen av Prins Bertils stig på Småbåtsgatan. Projektet startade i början av augusti och beräknas färdigt i slutet av oktober. Kostnaden för projektet är drygt 3,2 miljoner kronor.

– Här kommer vi även att byta ut belysningen och bygga en upphöjd passage över Amiralsgatan, säger Sofia Erlöv.

Det andra projektet är en 100 meter lång sträcka på Södra Badvägen vid Östra stranden som ska binda ihop de två befintliga cykelvägarna i området. Byggstart var 20 augusti och projektet beräknas vara klart i början av november. Kostnaden för detta projekt landar på drygt 1,1 miljoner kronor.

Den tredje gång- och cykelvägen, som byggs vid Kristinebergsvägen på Flygstaden, är cirka 250 meter lång. Byggstart är början av september och projektet beräknas vara färdigt i mitten av november. Kostnaden är drygt 1,7 miljoner kronor.

– Det finns redan en befintlig målad gång- och cykelväg här, men vi lägger den på andra sidan gatan för att den ska bli säkrare och komma längre ifrån befintlig bebyggelse. Dessutom kommer vi att bygga en upphöjd passage över Olofsdalsvägen, berättar Sofia Erlöv.