Östersjön blir allt friskare

Östersjön håller på att tillfriskna visar forskning, Arkivbild

Övergödningen av Östersjön är på väg att minska. Det visar nya beräkningar från Stockholms universitet, berättar Sveriges Radio, SR. Halterna av kväve och fosfor i vattnet går sedan flera år långsamt ner visar forskarnas senaste modeller av förändringarna i havet.

– Det här betyder att Östersjön sakta håller på att friskna till. De nyaste modellsimuleringarna har visat att sen ungefär tio år tappar Östersjön verkligen närsalter, säger Christoph Humborg, som är forskningschef på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

– Så vi laddar inte längre systemet med kväve och fosfor. Och vi ser också i de övervakningsdata att i centrala Östersjön kvävehalterna långsamt sjunker ner, och fosforhalterna också försiktigt, första indikationen, att de går ner.

Det är kväve och fosfor från avlopp, åkrar som läcker gödsel och andra källor som under lång tid gett havet för mycket näring. Det leder till algblomningar, syrebrist och en rad andra problem som förstör livsmiljön för både växter och djur i havet. Men nu ser det alltså ut som att flera års arbete med till exempel bättre rening av avlopp och åtgärder inom lantbruket har fått effekt.

Men det dröjer innan vi kan se någon verklig förändring i miljön, för det handlar om processer som tar tid, säger Christoph Humborg som är hoppfull.