Footfall analyserar gångtrafiken

Nytt analysverktyg för rörelsemönster i gaturummet. Bild: Footfall

Snart kan man själv kunna göra analyser kring vad som är ett A-läge, och det kan ju vara viktig information vid beslut kring etablering, ett köp, en ny satsning eller kanske rentav vid en förhandling.

Ett nytt dataverktyg kan ta fram information om hur rörelsemönstret ser ut i ett visst område om man funderar på vilket lokalslag att satsa på - på markplan, kontor eller butik.

Med Datscha Footfall kommer man att kunna: göra lägesanalyser, hitta mikrolägen, kombinera data, till exempel Footfall med Fastighetsägare, göra analyser av hur människor rör sig i ett område.