Vega trafikplats förbättrar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten

Vega Trafikplats avlastar flera andra avfarter på Nynäsvägen och gör det smidigare att snabbt nå Vegastaden. Bildkälla: Trafikverket
Det tog drygt två och ett halvt år att bygga den nya trafikplatsen. Bildkälla: Trafikverket

I november 2018 färdigställdes trafikplats Vega på Nynäsvägen, väg 73 söder om Stockholm. Det är en helt ny trafikplats som tillkommit i samarbete mellan Trafikverket och Haninge kommun.  Den nya trafikplatsen ökar tillgängligheten till den nya stadsdelen Vegastaden, som på sikt ska ha drygt 10 000 invånare.

Den nya trafikplatsen förbättrar framkomligheten och ökar samtidigt trafiksäkerheten eftersom fler bilister får möjlighet att välja väg 73 eller den nya lokalvägen över Norrby gärde istället för Gamla Nynäsvägen. Samtidigt har Handens trafikplats byggts om för att öka framkomligheten och bidra till smidigare trafikflöden eftersom de signalreglerade korsningarna har tagits bort och ersätts med två cirkulationsplatser för av- och påfart till väg 73. Arbetet med trafikplats Vega startade i april 2016 och i november 2018 var den nya trafikplatsen alltså färdigbyggd och redo att trafikeras. I december 2018 stod både trafikplats Vega, anslutande vägar och en ny gång- och cykelväg från Kvarntorp längs med Norrby Gärde klar.

Underlättar in- och utfart till Vegastaden

Trafikplats Vega är en cirkulationsplats med fyra av- och påfartsramper som ansluter till väg 73 och nya vägar på bägge sidor. För Haninge kommuns del är den nya trafikplatsen en förutsättning för att man ska kunna utveckla den nya stadsdelen Vegastaden till en plats för såväl bostäder som verksamheter.

–Det här projektet har flutit på väldigt bra, det var inga specifika utmaningar associerat till det. Samtidigt är alla våra projekt som genomförs i en trafikerad miljö förstås utmanande utifrån det perspektivet. Vi höll tidsplanen, vilket känns bra. De främsta framgångsfaktorerna i det här projektet var en god samverkan mellan oss och Haninge kommun och förstås även mellan oss som beställare och de entreprenörer vi upphandlat, säger Gunnar Hammar, Trafikverkets projektledare för Vega trafikplats.