Gamletullsbron i Halmstad byts ut

Arbetet med att byta ut Gamletullsbron har påbörjats. Foto: Halmstad kommun

Mellan den 5 augusti och den 15 november sker bytet av Gamletullsbron i Halmstad. Under denna tid är bron avstängd för trafik. Det kommer även att bli tillfälliga vägavstängningar i samband med arbetet.

Arbetet med att byta ut Gamletullsbron har påbörjats. Går allt enligt planerna kommer den nya gång- och cykelbron bron att stå klar i slutet av november. Den 77 meter långa bron kommer att se likadan ut som innan den brandhärjades, men byggs med flera förbättringar.

Själva nedmonteringen av den befintliga Gamletullsbron planeras starta måndagen den 12 augusti. Bron kommer att monteras ned i sex delar för att underlätta transporterna genom stan. Den nya bron kommer i tre sektioner av samma orsak.