Digital rådata fri i Danmark från och med årsskiftet

Den danska regeringen och kommunerna i Danmark att göra digital rådata fritt tillgänglig. Geoforum Danmark välkomnasr beslutet som även gäller geografiska data, och de förväntar sig att tillväxten i geodatabranschen kommer att växa.

Den geodata beslutet berör är till exempel belägenhetsadresser, höjdmodeller och fastighetsgränser. Geoforum Danmark förväntar sig nu att Danmark kommer att placera sig i dataanvändningens högsta skikt i och med beslutet. De ser framför allt positivt på att den fria datan inte begränsar sig till några få databaser utan hela grunddatapaket.

– Det kommer att öka potentialen för tillväxt betydligt och antalet utnyttjade möjligheter kommer att stiga i takt med att marknaden vänjer sig vid den nya tillgängligheten av data, säger Geoforum Danmarks ordförande Mikkel Wendelboe Toft i ett pressmeddelande.