Garmin förvärvar Navigon

Navigationsjätten Garmin har undertecknat ett avtal för ett dotterbolag till Garmin om att förvärva den tyska privatägda navigationsleverantören Navigon AG.

- Detta förvärv är ett mycket bra komplement till Garmins befintliga mobil- och fordonsverksamhet. Navigon har gjort stora investeringar i den europeiska fordonsindustrin och vi känner att vi snabbt kan utvidga vår redan stora närvaro här genom detta förvärv, säger Cliff Pemble, VD och COO på Garmin i ett pressmeddelande.

- Med Navigon förvärvar vi också en av de bäst säljande navigationsapplikationerna för smartphones på iPhone eller Android-plattformar, något som vi förväntar oss kommer generera ökade intäkter för båda företagen framgent.  

Navigon har sitt huvudkontor i Tyskland. Utöver sin verksamhet inom fordonsindustrin och navigationsapplikationer har företaget också en marknadsandel av PND (Personal Navigation Devices) på cirka 7 procent i Europa.  

Navigon blir ett dotterbolag under Garmin. Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och andra sedvanliga villkor. Finansiella villkor för förvärvet har inte meddelats.