Ingen mer trängselskatt i Norra länken i Stockholm

Foto: Christer Wiik

Från och med den 7 september betalar trafikanter som kör i Norra länken och Roslagsvägen norr om Frescati inte trängselskatt. Den tillfälliga portalen i Norra länken samt portalerna på Roslagsvägen och Lidingövägen tas bort och trafiklederna är nu undantagna från trängselskattezonen.

Samtidigt avskaffas Lidingöregeln. Den är inte längre nödvändig eftersom det nu går att köra till och från Lidingö, via Norra länken ut på det centrala vägnätet, utan att behöva betala trängselskatt.

För att det ska bli skattefritt att åka i tunnlarna i Norra länken blir det nya placeringar för några betalstationer, vilket kommer att påverka trafikanterna. Kör man av eller på Norra länken eller Roslagsvägen i Stockholms innerstad (innanför trängselskattezonen) får man får betala trängselskatt. Även vissa andra förändringar sker.

I samband med att försöket med trängselskatt genomfördes i Stockholm 2006 infördes en undantagsregel som fick namnet Lidingöregeln. Regeln innebär att ingen trängselskatt skulle tas ut för fordon som inom 30 minuter passerade två skilda betalstationer varav de ena var någon av stationerna vid Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra Hamnvägen. Regeln infördes för att de boende i Lidingö kommun skulle kunna komma ut på det centrala vägnätet utan att behöva betala trängselskatt.

I och med byggandet av Norra länken har nu Lidingöborna fått möjlighet att nå det centrala vägnätet utan att passera trängselskattezonen. Därför är Lidingöregeln inte längre nödvändig. Riksdagen fattade den 5 december 2013 beslut om att Lidingöregeln ska avskaffas i samband med att det går att nå det centrala vägnätet via Norra länken.

Om trafikanter fortsättningsvis väljer att köra via Stockholms innerstad för att komma till eller ifrån Lidingö, kommer de att omfattas av trängselskatt.