Klart för motorvägsbygge i Finland

E18 / Rv 7 vid Kotka i Finland. Foto: Teme

YIT och Meridiams infrastrukturkonsortium har blivit utvald som anbudsgivare, så kallad "preferred bidder", för motorvägsprojektet på E18 mellan Hamina och Vaalimaa i Finland. Kontraktet kan komma att vara värt 660 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

YIT och Meridiam skulle bli ansvariga för projektets finansiering, utformning, konstruktion och underhåll. Projektet omfattar cirka 32 kilometer ny motorväg som inkluderar både broar och en tunnel. Sedan tillkommer andra relaterade förändringar av befintliga vägar, gång- och cykelbanor.

Bygget beräknas starta under hösten 2015 och motorvägen beräknas vara klar och öppen för trafik 2018.

(Six News)