San Sac förvärvar Orwak

Foto: SanSac

Accent-ägda San Sac Group utvecklar sin verksamhet inom källsortering och avfallshantering. Bolaget har överenskommit med Tomra Systems om att förvärva Tomra Compaction, med varumärket Orwak.

San Sac, med systerbolagen ILAB Container och Rubaek, gick nyligen samman med Enviro Pac. Sammanslagningen av San Sac och EnviroPac skedde i oktober 2014 med investeringsfonden Accent Equity 2012 som huvudägare. Nu tas nästa steg i tillväxtstrategin genom samgåendet med Orwak.

– Orwak kompletterar San Sac och EnviroPac med bland annat egen tillverkning av balpressar samt en internationell försäljningsorganisation, säger Fredrik Jaginder, vd och koncernchef i San Sac Group.