Elektrifierad järnväg vore ett lyft för Hangö hamn

Handelspolitiskt gynnsamma Hangö hamn behöver ytterliga areal för järnvägs- och lastning. Och elektrifierad järnväg från och till knutpunkten vid Hyvinge norr om Helsingfors.

 

Finländska riksdagsledamoten Thomas Blomqvist framhåller att Hangö hamn har en stor ekonomisk betydelse för hela västra Nyland. För att utveckla och utöka transporterna till hamnen är det ytterst viktigt att Hangö-Hyvinge-tågbanan elektrifieras.

- Elektrifieringen av banan skulle stärka hamnens konkurrenskraft ytterligare och också annars gagna hela regionen, säger han.

 

Hangö-Hyvinge-banan, som hör till det allmäneuropeiska TEN-bannätet och har en viktig roll i den inhemska och utländska transportkedjan, är den enda betydande banan för godstrafik i södra Finland som inte ännu elektrifierats.

 

Hangös fördelaktiga geografiska läge i Finland vid ett hav som är isfri under större delen av vintern, bidrog till att en hamn anlades där.

 

Det finns redan konkreta planer för expansion både i staden och i hamnen. Hangö stad har förhandlat om att köpa ett större område i Koverhar än vad staden tidigare avtalat om med FN-steels konkursbo.

- Men köpesumman är fortfarande 10 miljoner euro. Anledningen till att summan inte stiger är att staden samtidigt får större skyldighet att underhålla området, konstaterar stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander (SDP) till Finlands Radio.

 

Affären handlar bland annat om ett lastningsområde och oanvända avstjälpningsplatser. Området är enligt Kavander mellan fem och åtta hektar stort. Ungefär hälften av området ligger vid själva hamnen, som har successivt byggts ut. 

 

Bland annat skulle staden i och med det kompletterade fastighetsköpet få tillgång till marken under och kring järnvägen som löper till hamnen i Koverhar.

Hangö hamn har successivt byggts ut. Hangö hamn, (finska: Hangon satama) som har en total kajlängd på 1 680 meter, är Finlands sydligaste hamn.

 

Genom att SSAB (tidigare Rautaruukki) inte längre transporterar sina stålprodukter från fabriken i Tavastehus till Lappvik hamn, har SSAB blivit kund hos stuveriföretaget Hangö Stevedoring i Västra hamnen i Hangö.

 

SSAB har valt att inte längre efter september använda Lappvik hamn, som SSAB helt och hållet äger.

- På årsbasis betyder det här omkring 100 000 ton gods att hantera, berättar en nöjd vd Esa Torstensson på Hangö Stevedoring.

 

Fram till 1974 var hamnen ägd av finländska staten. Hamnen drevs mellan 1974 och 2014 av det kommunala affärsverket: Hangö stads hamnverk/hamn (finska: Hangon kaupungin satamalaitos/satama).

Vid årsskiftet 2013/2014 bolagiserades hamnen, och det nya aktiebolaget ägs helt av Hangö stad. Det nybildade aktiebolaget fick ett enspråkigt finskt namn, Hangon Satama Oy.

 

Inom hamnområdet arbetar i dag ett flertal företag, varav kan nämnas Finlands Frihamn Ab och Oy Hangö Stevedoring Ab.

 

Importen över Hangö hamn domineras i dag av bilar, medan exporten domineras av skogsindustriprodukter. På senare år har importvolymen av färskvaror ökat kraftigt.

 

Källa: Finlands Radio