Begränsad livlängd för tankar i gasbilar

Foto: Fordonsgas Sverige

Transportstyrelsen börjar nu skicka ut information till fordonsägare till bilar som drivs med fordonsgas. De äldsta modellerna har tankar som börjar bli gamla.

Gastankar till bilar som driv med fordonsgas har en begränsad livslängd. Från och med 2002 anger tanktillverkarna den maximala livslängden på gastanken till 20 år. Före 2002 sattes den maximala livslängden till 15 år. De första gasbilarna kan därför idag ha gastankar som är för gamla eller snart blir för gamla.

De fordon som berörs av detta är personbilar, lastbilar och bussar som drivs av fordonsgas. Den som äger ett sådant fordon behöver enligt Transportstyrelsen därför vidta några åtgärder för att kunna fortsätta använda bilen. Man kan antingen byta gastankarna eller ta bort gasdriften.

Enligt Transportstyrelsen så bör fordonsägaren kontakta sin återförsäljare eller sin märkesverkstad för att få mer information om vad som gäller för den aktuella bilen.