Ragn-Sells och Eon i samarbete

På fotot: David Schelin, vd Ragn-Sells Sverige och Karin Jarl-Månsson, vd Eon Försäljning. Foto: Eon

Ragn-Sells och Eon har slutit ett avtal om en dubbelriktad affär. Dels övertar Eon mark från Ragn-Sells och dels övertar Ragn-Sells en deponi från Eon.

Ragn-Sells är ett av de största miljö- och återvinningsbolagen i Sverige och äger ett skogsområde i direkt anslutning till bolagets återvinningsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro utanför Stockholm. Eon övertog denna mark den 23 augusti. Affären innebär att Eon tar ytterligare ett steg i arbetet med att förse Stockholmsregionen med mer hållbar fjärrvärmeproduktion. Ragn-Sells får å sin sida möjlighet att effektivt behandla Eons restprodukter som uppstår i kraftvärmeanläggningar.

Den andra delen av affären handlar om att Ragn-Sells övertar ägandet av en deponi i Norrköping, Häradsuddens avfallsanläggning. Ragn-Sells ägarskap av deponin med mark och viss utrustning startar 1 januari 2015 då gällande arrendeavtal har upphört.

Ragn-Sells är långsiktiga ägare och avser att utveckla deponiverksamheten i Norrköping. Deponin kommer på sikt att likna den Ragn-Sells äger och driver utanför Vänersborg, Heljestorp.

David Schelin, vd för Ragn-Sells Sverige lyfter fram den potential affären har för framtiden;

- Att komplettera vår verksamhet med en deponi i det expansiva Mellansverige är av stor betydelse för våra möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. Dessutom stärker vi vår ställning som ledande bränsleleverantör i Mälardalen, säger David Schelin.

Karin Jarl-Månsson, vd för Eon Försäljning ser affären som strategiskt viktig;

- Stockholmsregionen växer kraftigt och Eons ambition är att utveckla hållbar el och fjärrvärme i den expansiva huvudstadsregionen.