Kövarningssystem i Stockholmstrafiken

E4-Södertäljevägen mellan Södertälje och Botkyrka har rustats upp och har bland annat fått ett nytt kövarningssystem installerat. Foto: Mikael Ullén
Stockholms trafiktunnlar är alla noga övervakade av Trafikverkets ledningscentral. Och tunnelsystemen har därtill många informationssystem som såväl upplyser som dirigerar bilisterna rätt. Foto: Trafikverket

Allt smartare styr- och övervakningssystem appliceras nu i allt fler svenska trafikanläggningar. Två större infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen visar aktuella exempel på detta och tekniken förväntas såväl minska olyckstalen som att förbättra trafikflödet. 

En 11 km lång E4-sträcka mellan Södertälje och Botkyrka har nyligen moderniserats och rustats upp. Man har här byggt ett ytterligare körfält i vardera riktning och detta tillsammans med ett nytt kövarningssystem ska bidra till mindre köer och bättre flyt i trafiken. 

Bolaget Swarco, en av många medlemmar i ITS-Sweden, har nyligen driftsatt vägavsnittets kövarningssystem som innehåller flera delar och fungerar helt automatiskt. Detektorer känner av trafikflödet och är kopplade till körfältsignaler. När trafikens hastighet sjunker under normalläget aktiveras körfältsignalerna och hastigheten kan sänkas på sträckan. För att kunna upptäcka hinder på vägen, till exempel tappad last eller stillastående fordon förses sträckan med radar. Om ett hinder uppstår längs vägen eller om trafikrytmen plötsligt förändras fångas den informationen upp av radar.

En varning skickas till Trafikverkets vägtrafikledningscentral, Trafik Stockholm. Med hjälp av kameror kan trafikledarna se vad som hänt längs vägen och agera. Vid behov kan trafikledningscentralen stänga av ett körfält och skicka de resurser som behövs till platsen, t ex polis och räddningstjänst. Avstängningsmöjligheten är viktig, eftersom att den nya vägrenen blir smalare. Informationen som kommer in till trafikledningscentralen gör också att de kan förmedla information till allmänheten via media och olika webbplatser som trafiken.nu och Trafikverkets webbsida ”Läget på vägarna”.

Trafiksystem i Norra Länken

Det just nu största pågående ITS projektet i Sverige är trafikstyrningssystemet i Norra Länken. Byggentreprenaderna i Norra Länken är nu i stort sett färdigställda och kommer att slutföras under året.                     

Swarco med systerbolagen Tunnelentreprenad AB har nu genomfört samtliga fabrikstester av trafik och styr- och övervakningssystemet och genomför nu i stort sett tekniska installationer i hela tunneln. Trafikinstallationerna i tunneln har redan slutförts i fyra driftområden (av 15). Trafiken i tunnlarna övervakas av kameror och datorer. Med hjälp av styrbara vägvisningsskyltar kan trafiken ledas om vid störningar och varna för köer och eventuella hinder i trafiken. Med hjälp av bommar kan hela tunnelsystemet, eller delar av det, stängas av för underhållsarbeten eller vid olyckor. Dessutom finns styrbara informationstavlor med textbesked till trafikanterna.