Svevia utför stort schaktuppdrag

Foto: Patrick Trägårdh

Arbetet med att anlägga den 32 000 kvadratmeter stora lagerlokalen för Tingstad Papper är i full gång. Svevia har uppdraget för de omfattande markarbetena som ska utföras.

Markens brist på bärighet i området är geotekniskt utmanande och har redan förstärks med pålar. Förutom det enorma schaktuppdraget på 70 000 kubikmeter ska Svevia även utföra 2 400 så kallade plintschakter.

– Plintschakt är när vi schaktar ur runt de nerslagna pålarna inför gjutning av de plintar som lagerbyggnaden sedan ska stå på, säger Kalle Mattsson, platschef på Svevia.

Svevias uppdrag sträcker sig över ett år och ska vara färdigt i oktober 2013. Kontraktet är värt 41 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Logistic Contractor.

– Vi ska också gräva ner 1000 meter dagvattenrör. När schaktningsarbetet är klart tar vi en liten paus för att komma tillbaka efter semestern. Då ska vi anlägga den 17 000 kvadratmeter stora asfaltsytan och utföra finplaneringen med planteringar, kantsten och en 500 meter lång stödmur.

Byggplatsen för lagerlokalen är i Hisings Kärra längs E6 i norra Göteborg. Hela projektet planeras vara klart i januari 2014.