Älvstranden Utveckling gör riskbedömningen av Götaverkens gamla varvsområde

Götaverken/Cityvarvet Foto: Anders Gustavsson, Älvstranden Utveckling

Älvstranden Utveckling bekostar en kompletterande riskbedömningen av miljögiftet TBT på Götaverkens gamla varvsområde. Botten är förorenad efter varvsverksamheten och frågan om vem som ska bekosta saneringen är ännu inte utredd. För att komma vidare tar Älvstranden Utveckling nu initiativet och bekostar den riskutredning som krävs i den juridiska processen.

— Vi har stångats med frågan om gifterna i över fyra år och vi väljer nu att beställa och bekosta undersökningen för att komma vidare, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

Älvstranden Utvecklings kostnader för undersökningen kommer att krävas tillbaka av den eller de parter som slutgiltigt anses vara ansvariga för miljögifterna i bottenslammet. Ansvaret för saneringen avgörs i en juridisk process och det är där som den kompletterande risk- och konsekvensutredningen behövs.

— Giftet måste hanteras och ju fortare vi vet vad som ska göras desto bättre är det för alla parter. Det blir inte billigare för att det ligger kvar på botten, säger Lena Andersson, VD för Älvstranden Utveckling.

Utredningen om vad behöver göras med miljögifterna i varvsområdet har pågått sedan de sista torrdockorna såldes och varvsverksamheten avvecklades för snart fem år sedan. I bottenslammet under de gamla torrdockorna har höga halter av miljögifterna TBT påträffats. I dagsläget går det inte att utföra arbeten i närheten av det förorenade bottensedimentet och båtar kan inte trafikera området. Om miljögifterna börjar flytta på sig kan det få miljökonsekvenser långt utanför det gamla varvsområdet.

Området är en del av Vision Älvstaden och ligger i en mycket expansiv del av stan och kommer på sikt att behövas för utvecklingen av Göteborg. Så länge älvbotten är förorenad och frågan om hur saneringen ska utföras inte är utredd går det inte att planera långsiktigt för områdets framtid.