Effektiviserar transporterna över Øresundsbron

Finansieringen av öresundsförbindelsen ifrågasätts. Foto: Håkan Dahlström

Från och med den 1 januari lanserar Øresundsbron två nya initiativ för lastbilar, vilket kommer att bidra till minskad trängsel och miljöpåverkan. Tillägget för lastbilar över 20 meter avskaffas samtidigt som priset för lastbilar sänks med 15 procent mellan midnatt och klockan 6 på morgonen.

För så kallade modulekipage, lastbilar över 20 meter, blir det billigare att köra över Øresundsbron i och med att det 50-procentiga tillägget avskaffas efter årsskiftet.  

Modulekipage, som kan vara upp till 25 meter långa och väga upp till 60 ton, kan transportera en betydligt större mängd gods än vanliga lastbilar. Två modulekipage rymmer generellt samma godsmängd som tre vanliga lastbilar, vilket innebär färre transporter och därmed även mindre miljöpåverkan och ett mer effektivt utnyttjande av vägnätet.  

– Denna typ av godstransporter är på stark frammarsch i hela Europa. Vi har som ambition att investera i mer miljövänlig trafik och modulekipagens omfattande lastvolym passar väl in i den strategin, berättar Fredrik Jenfjord, chef försäljning och marknad på Øresundsbro Konsortiet. 

Fraktkunder kommer dessutom kunna passera Øresundsbron till reducerat pris nattetid i och med att priset för alla lastbilskategorier från 9 meter sänks med 15 procent klockan 24.00–06.00. 

– Øresundsbron är öppen dygnet runt, men de allra flesta passerar bron dagtid, vilket innebär att det finns extra gott om plats på nätterna. Vi har helt enkelt valt att göra det billigare för våra fraktkunder under de timmar då det är som minst trafik på vägarna, säger Fredrik Jenfjord. 

Det finns inga kapacitetsproblem på själva Øresundsbron, men det uppstår allt större trafikstockningar i det omgivande vägnätet. 

– En effektivare användning i form av modulekipage samt en bättre fördelning av godstrafiken under alla tider på dygnet kommer på sikt att bidra till att minska trängseln i regionen. Vi för ständigt en dialog med våra fraktkunder om möjliga förbättringar och vi är glada att kunna tillmötesgå dem på dessa båda punkter, avslutar Fredrik Jenfjord.