Transporter av järnvägsgods ökade över rysk – kinesiska gränsen

Ett tåg färdas längs den moderniserade Makhalino - Hunchun-linjen. Foto: RZD.

Mer än 2,5 miljoner ton gods har transporterats via gränsövergången Makhalino - Hunchun mellan Kina och Ryssland sedan början av 2018.

Volymen överträffar det totala beloppet som transporteras under 2017 med 1,5 gånger, trots att året 2018 ännu inte var slut när detta skrevs.

Ryska järnvägsföretaget (RZD) säger att man förväntar att ytterligare 500 000 ton gods kommer att transporteras över gränsen under slutet av november och december. Kvantiteten gods kan bli så hög som 3 miljoner ton, vilket var målet för gränspassagen, när den öppnades.

Enligt uppskattningar från Ryska institutet för ekonomi och transportutveckling skulle gränsövergången kunna uppnå volymer runt 3,4 miljoner ton före 2025.

Efter expansionen av godstransporter vid  Makhalino - Hunchun säger RZD att företaget kommer att starta ett investeringsprogram för att upprusta gränsövergången och utveckla den omgivande järnvägsinfrastrukturen så att det blir möjligt att öka kapaciteten upp till 8 miljoner ton järnvägsgods per år.