Stena Jutlandica redo att köra till Vinga på el

Foto: Stena

Stena Lines färja Jutlandica som trafikerar Göteborg-Fredrikshamn har nu haft eldrift i en månads tid. I nuläget används eldrift vid manövrering i hamn och erfarenheterna från den första tidens användning är goda.

Beräkningar visar att eldriften kommer att spara cirka 500 ton bränsle per år vilket motsvara ett koldioxidutsläpp på 1 500 ton.

Nu är man redo för nästa steg då batteridriften kopplas till två av de fyra huvudmaskinerna vilket innebär att Stena Jutlandica kan drivas på el inomskärs cirka 10 sjömil ut till Vinga. Steg två ligger något framåt i tiden men rederiet jobbar på projektet.

I steg tre är batterier kopplade till alla fyra huvudmaskinerna och fartyget kan köra cirka 50 sjömil på el.