Rejlers levererar övervakning och drift av teknisk infrastruktur

Foto: Rejlers

Varner, en av norra Europas största modekoncerner, väljer Rejlers Embriq för övervakning och drift av teknisk infrastruktur. För en koncern med över 1 500 butiker i åtta länder och mer än 10 000 anställda, är det helt avgörande att systemen alltid fungerar som de ska. Avtalet omfattar övervakning och drift av Varners tekniska infrastruktur som är knuten till plattformarna M3 och IBM i. Avtalet sträcker sig över 36 månader, med möjlighet till förlängning.

– Vi är glada att få välkomna Varner som kund till vår mycket solida kompetensmiljö för Infor M3, säger René Eriksen. Vi har satsat på spetskompetens, och idag har vi en unik nordisk kompetensmiljö när det gäller M3 och IBM i. Tillsammans med vår partner iSMoTec AB erbjuder vi en totalleverans inom IT-drift och proaktiv övervakning av affärskritiska installationer, chef för Operations på Rejlers Embriq.

– För Varner är det helt avgörande att våra system fungerar som de ska för att vi ska kunna sköta den dagliga verksamheten, och det gäller i synnerhet M3, säger Ole Martin Holt-Jacobsen, lösningsarkitekt på Varner. – Vår verksamhet har alltid fokuserat på effektiv drift i butik, kostnadsstyrning och inte minst effektiv logistik i kombination med ett tydligt kundfokus. Idag är vi en internationell organisation med över 1 500 butiker i åtta länder och mer än 10 000 anställda. Vi är därmed helt beroende av att hjärtat i våra system fungerar felfritt och utan avbrott dygnet runt, året runt.