Ny järnvägstunnel öppnas i Schweiz

Öppningen av tunneln innebär också, att det 15 kilometer långa dubbelspåret mellan Bern och viadukten vid Gümmenen, kommer att öka kapaciteten och förbättra punktligheten på sträckan. Foto: BSL AG

Schweiziska tågoperatören BLS firade färdigbyggande av Rosshäuser-tunneln på Bern-Neuchâtel-linjen den 25 augusti innan den reguljära järnvägstrafiken inleds den 3 september.

Denna knappt 2 kilometer långa tunnel med två spår på en ny 2,4 km-linje kommer att ersätta en sträcka som öppnades 1901. Därmed förkortas spåravsnittet med cirka 300 meter vilket möjliggör en hastighetsökning från 90 till 160 km/h på sträckan.

Byggandet av tunneln började i september 2012. Svåra geologiska förhållanden, inklusive sandsten, som kan bli porös och instabil i kontakt med luft och vatten, ledde till en förändring av byggnadsmetoden. Följden blev en oväntad försening på 18 månader och en kostnadsökning från den förväntade 195 miljoner till 265 miljoner schweiziska franc.

Schaktjord från tunneln användes för att bredda spårvallar, och BLS kommer att kunna börja arbeta inom kort för att restaurera Gümmenens viadukt och fördubbla en 2 km lång vägsträcka fram till 2021 till en kostnad av 45 miljoner schweiziska franc.

BLS AG är ett schweiziskt järnvägsbolag grundat 2006 genom en sammanslagning mellan BLS Lötschbergbahn AG (BLS) och Regionalverkehr Mittelland AG (RM). Namnet kommer från BLS Lötschbergbahn AG och härstammar från 1906 grundade järnvägsbolaget Berner Alpenbahngesellschaft BLS (Bern-Lötschberg-Simplon).

Bolaget har ett normalspårigt järnvägsnät på 440 kilometer och är därmed den största privatbanan i Schweiz. Förutom egen trafik kör bolaget även pendeltågen kring Bern och Luzern. Huvudägare i BLS är kanton Bern som äger 55,8 procent av bolaget och Schweiziska staten som äger 21,7 procent.

Källa: BLS