Göteborgs stad bygger linbana

Foto: UNStudio och Plompmozes

Ramboll blir rådgivare

Göteborgs stad bygger linbana till stadens 400-årsjubileum. Linbanan ska underlätta kommunikationen för invånarna i Göteborg, länka samman staden och överbrygga barriärer som älven, trafikleder och järnvägsleder. Ramboll har fått i uppdrag av den internationella arkitekt- och designbyrån UNStudio att vara länken mellan design och ingenjörsteamet, Göteborgs stad och entreprenören.

– Vi är väldigt glada över förtroendet och ser att vi med bred kompetens inom alla olika delar kan vara med och utföra detta komplicerade uppdrag. Det handlar om ett nytt trafikslag i ett befintligt kollektivtrafiksystem. För att det ska bli positivt för göteborgarna ska vi ta hänsyn till allt ifrån ljud från linbanan till transporter under byggskedet, säger Niclas Sundgren, marknadschef på divisionen Buildings på Ramboll.

Projektet löper under flera år och omfattar allt ifrån konstruktion, stadsutveckling och akustik till social hållbarhet, livscykelanalys och miljöklassning. För vissa delar kommer experter från Ramboll Danmark att involveras.

– Detta är ett sätt för Göteborg att satsa på mer hållbar kollektivtrafik. Linbanan i sig är ett klimatsmart transportmedel och kommer att vara integrerat med övrig kollektivtrafik vid varje station. Det är också ett sätt att korta restiderna, säger Niclas Sundgren.

Sträckan mellan Järntorget till Wieselgrensplatsen kommer att ta 12 minuter. Var 45:e sekund kommer en kabin att trafikera sträckan och de fyra stationerna.

– Vi är väldigt glada över att samarbeta med Ramboll som har expertkunskaper och erfarenhet. Rambolls passion, engagemang och entusiasm över att förverkliga innovativa idéer och koncept passar perfekt ihop med UNStudios ambition, kultur och anda. Genom att samarbeta med Ramboll som teknisk konsult är vi övertygade om att vi har etablerat ett starkt multidisciplinärt team med rätt kunskaper och förståelse för de utmaningar vi har framför oss så att projektet blir effektivt anpassat till lokala förutsättningar med högsta kvalitet, säger Jürgen Heinzel, senior arkitekt och ansvarig för uppdraget på UNStudio.