MP: "Vi måste få en rättvis färdtjänst som resenärerna kan lita på"

Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson. Foto: Miljöpartiet

"Färska siffror visar ännu en gång på lägre punktlighet och kundnöjdhet för färdtjänsten. Istället för att åtgärda problematiken och höja ambitionerna planerar alliansstyret i landstinget att sätta lägre mål för kundnöjdheten inför kommande färdtjänstupphandling. Färdtjänstresenärerna har all anledning att vara missnöjda". Det skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande. "Alliansen verkar inte se allvaret. Vi måste få en rättvis färdtjänst som resenärerna kan lita på", säger Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson.

Nyligen kallade Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län landstingspolitikerna till ett seminarium om färdtjänsten för att nå samsyn. Syftet är att få till en fungerande färdtjänst nu och i framtiden.
-Det är hög tid för politiken att komma överens om hur vi skapar en trygg färdtjänst. Det är också därför vi har velat se över en omorganisation av hela färdtjänsten. Det har inte alliansen varit beredda att göra, säger Malin Karlsson (MP).

För maj månad ligger punktligheten inom färdtjänsten åtta procent under målet och när det gäller kundnöjdheten 7 procent under målet. Samtidigt är det allt färre som reser med färdtjänsten än vad landstinget budgeterat för. Trots det vill alliansen dra tillbaka på möjligheten för rullstolstaxiresenärer att resa efter behov. Resterande färdtjänstresenärer har fortsatt ett lågt maxtak på resor med färdtjänsten.
-Det är oacceptabelt och omotiverat att alliansen snålar in på bekostnad av färdtjänstresenärerna när det ser ut som det gör. Vi vill istället genomföra ett pilotprojekt med resor efter behov för alla, säger Malin Karlsson (MP).

Färdtjänstresenärer beviljas färdtjänsttillstånd eftersom de inte har något annat val än att resa med färdtjänsten. Miljöpartiet kräver därför att färdtjänstresenärer får ett riktigt val som är jämförbart med andra resenärer i kollektivtrafiken. Om det visar sig att en begränsning är nödvändig så är ett minimikrav att alla färdtjänstresenärer ska behandlas lika.
-Vi ser färdtjänsten som en investering och inte en belastning. Färdtjänsten möjliggör resor till arbete, skola och delaktighet i samhället. Färdtjänsten måste funka och när den inte gör det ska resegarantin vara ett pålitligt säkerhetsnät, säger Malin Karlsson (MP).