Roslagsbanan förlängs till city

Roslagsbanan, Täby station. Foto: Christer Wiik

Regeringen har beslutat om satsning på infrastrukturen i Sverige, som för Täby kommun och nordostregionen betyder att förlängningen av Roslagsbanan till city via Odenplan är säkrad. ”Som motprestation för förbättrad infrastruktur förbinder sig Täby kommun att medverka till att 16 200 bostäder byggs fram till 2035”, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande.

Inom ramen för Sverigeförhandlingen har tidigare beslutats om att Roslagsbanan ska förlängas till city via Odenplan. Nu är det sista steget klart i och med att regeringen nu beslutat om finansiering.

- Vi i Alliansen tycker det är viktigt för Täby och hela norrorts utveckling att regeringen nu pekar ut Roslagsbanans förlängning till city via Odenplan i den nationella infrastrukturplanen. Som motprestation för förbättrad infrastruktur förbinder sig Täby kommun att medverka till att 16 200 bostäder byggs fram till 2035, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande.

Regeringen har fattat beslut om en satsning på 700 miljarder kronor för järnväg, väg och sjöfart. Satsningen omfattar nybyggnation, upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur.
För att ytterligare förstärka infrastrukturen verkar kommunen även för en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.
Källa: Täby kommun