Tamsons: ”Grönt ljus för Gula linjen”

Visionsbild över plattform Arenastaden. Stationen blir den nordligaste på den Gula linjen, som ska avgrena från Odenplan och löpa norrut via Hagastaden och Hagalund. Bild: &Rundquist/3D HOUSE

Utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden fick nyligen det viktiga miljötillståndet i en dom från mark- och miljödomstolen. Det innebär ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att få på plats den nya tunnelbanan i Stockholm. ”Ett glädjande besked. Hårt arbete ger resultat. Nu är vi ett steg närmare att kunna sätta spaden i marken och borren i berget för den största tunnelbaneutbyggnaden på över 40 år”, säger trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

- Nu behöver vi sätta oss in i de villkor vi fått och analysera dem för att på bästa möjliga sätt se till att komma vidare i arbetet, säger Kristoffer Tamsons.
- Solnaborna får mer och bättre kollektivtrafik. Samtidigt skapar det tillväxt som kommer hela regionen till del och möjliggör ett bättre hållbart resande, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Fakta
Som ett led i en större utbyggnad av tunnelbanan, med 17 nya stationer och 29 kilometer nya spår, ska det byggas en ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden innefattande tre nya stationer. Domstolens beslut handlar om ett antal villkor för bland annat bullerstörningar och grundvattenpåverkan. Villkoren följer i stort sett förvaltningens förslag, men skärps på några punkter. Med detta kan arbetet för utbyggnad av tunnelbanan fortsätta och anläggningsarbetet ta vid. 
Källa: Moderaterna Stockholm