Ljussignaler på perronger ökar tågens punktlighet

En färgskala som består av LED-signaler visar passagerarna hur många lediga platser som finns i respektive vagnar och var längs perrongen kommer tåget att öppna sina dörrar (grönt ljus) . Foto: SIUT-system

Inom ramen av ett pilotprojekt och i syfte att hjälpa tyska Stuttgarts förortståg att bli punktligare, lanserade järnvägsoperatören Deutsche Bahn (DB) nyligen färgstarka blinkande ljus längs perrongerna vid en av dess pendeltågsstationer.

På plattform två på Bad Cannstatt-stationen i delstaten Baden-Württemberg huvudstad, blinkar nu ljus i varierande färger på perrongkanten när ett pendeltåg (S-Bahn) anländer.

Dessa lysande LED-symboler visar för passagerarna avsnittet där det ankommande tåget kommer att stanna och även den exakta platsen där dörrarna kommer att öppnas.

- Detta kommer att bidra till att passagerarna väljer att stå på en lämplig plats på plattformen så att påstigningen kan ske snabbare och tåget kan fortsätta färden mer punktligt, säger DB.

Från och med den 26 februari och sex månader framåt testar Tysklands största järnvägsbolag detta unika pilotprojekt, som har fått det något krångliga namnet "dynamiskt upplyst styrsystem".

Dessutom innehåller projektet en funktion med vars hjälp passagerarna kan hitta en sittplats snabbare och lättare på tåget, enligt DB.

Under pilotfasen kommer vagnarna på tre tåg att innehålla kameror som registrerar samtliga lediga platser. Denna information kommer sedan att visas i realtid för passagerare som väntar på perrongen.

Sedan slutet av 2013 har S-Bahn-anställda blivit utplacerade vid centralstationen i Stuttgart under högtrafik för att säkerställa att avgående tåg inte försenas av passagerare som hoppar in i sista moment. Detta har visat sig vara funktionsdugligt och kommer att utökas, sa DB.

Källa. Deutsche Bahn