Helsingfors bygger 25 km lång snabbspårväg

Spårvägens längd blir cirka 25 km, av vilka cirka 16 km finns i Helsingfors och 9 km i Esbo. Foto: Helsingfors stad

Spår-Jokern, som projektet kallas, är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i den finländska huvudstaden Helsingfors och Kägeludden i grannstaden Esbo. Spårförbindelsen ersätter stomlinjen 550, det vill säga Buss-Jokern, som är en av de livligast trafikerade busslinjerna i Helsingfors. Linjens transportkapacitet klarar inte av att svara mot det ökande passagerarantalet.

Man uppskattar att cirka 102 000 personer kommer att använda Spår-Jokern under ett vardagsdygn år 2040. 30 000 personer per dygn reser med den nuvarande busslinjen 550.

Spår-Jokern går huvudsakligen längs en egen led, vilket betyder att man kan säkerställa snabb och störningsfri spårvagnstrafik. Banan trafikeras med nya spårvagnar av hög kvalitet.

Stadsfullmäktige i Helsingfors och Esbo beslutade om byggandet av Spår-Jokern i juni 2016. Målet är att börja bygga Spår-Jokern år 2019.

Längs Spår-Jokerns linje planeras bostadsbyggande ibland annat Kvarnbäcken, Kasåker, Vik, Åggelby, Månsas, Haga och Sockenbacka. Man arbetar för att särskilt omgivningarna kring hållplatserna ska vara attraktiva platser som vid sidan av boende även lockar arbetsplatser och service.

Banans förverkligande kräver ändringar i detaljplanen för några områden. Även bostadsbyggande längs banan kräver ändringar av detaljplanerna.

Källa: Helsingfors Stad