KD-politiker: "Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre"

Karl Henriksson (KD), ordförande för trafikplaneberedningen i Stockholms läns landsting. Foto: Kristdemokraterna

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. ”Anledningen är att det saknas pengar till vägar och järnväg som ska ge bättre transporter”, skriver politikerna i ett pressmeddelande.

– Staten behöver inte äga alls så många bolag som den gör i dag. Däremot har staten det obestridliga ansvaret för att se till att Sverige har en infrastruktur för trafiken på plats. Inte minst i Stockholmsregionen, Sveriges ekonomiska motor, behöver vi nya resurser för att kunna satsa på att utveckla landet, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för trafikplaneberedningen i Stockholms läns landsting.

Ett antal viktiga infrastrukturprojekt är i farozonen eftersom Trafikverket saknar medel. I Stockholms län gäller det till exempel en östlig vägförbindelse runt innerstaden och vägprojektet Tvärförbindelse Södertörn. Bara i Stockholms län är behovet av trafikinfrastrukturinvesteringar cirka 200 miljarder kronor. Samtidigt ökade de statliga bolagen med 80 miljarder kronor i värde under 2016.

– I många fall kan vi ifrågasätta varför staten ska äga bolag på en konkurrensutsatt marknad. Om vi kan göra det möjligt att satsa på vägar och järnvägar genom att sälja bolag skulle det vara värt att gå vidare med sådana planer, säger Karl Henriksson. Exempel på statliga bolag på konkurrensutsatta marknader:
Telia, SAS, Apoteket, SBAB, Bilprovningen, Swedavia, SJ, Green Cargo