Ramirent: ”Över 30 000 har utbildats för att minska olycksrisken”

Foto: Ramirent

Arbete på höjder, i trafik och i brandfarliga miljöer innebär risker och byggbranschen är fortsatt en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. Maskinuthyrningsföretaget Ramirent är en av de som vill vända trenden och startade därför Ramirentskolan – utbildningar för en säker arbetsplats. Sedan starten 2013 har över 30 000 personer utbildats inom säkerhet. 

– Av erfarenhet vet vi att de flesta olyckor och tillbud som sker på byggarbetsplatser kan förebyggas med rätt utrustning och rätt agerande. Våra utbildningar möjliggör för all personal att ta del av rätt kunskap och hjälpmedel för att säkerställa en trygg arbetsmiljö, säger Fredrik Blomberg, utbildningschef Ramirentskolan. 

Utbildningsbehovet inom bygg- och anläggningsbranschen ökar konstant och fokus ligger fortfarande på att de ska vara utformade enligt krav från Arbetsmiljöverket, fackliga organisationer och branschorganisationer. Samtliga av de tjugo kurser som tillhandahålls av Ramirent utgår från gällande lagar och föreskrifter. Kurserna vänder sig till yrkesarbetare, arbetsledare och platschefer. 

– Behovet i byggbranschen handlar till största del om säkerhetsutbildningar, framför allt då vår bransch fortfarande är en av de mest olycksdrabbade i Sverige och allra värst drabbade är åldersgruppen 56–59 åringar. Med våra utbildningar och kompetenta instruktörer kan vi höja kunskapsnivån och därmed bidra till att rädda liv, säger Jonas Söderkvist, vd på Ramirent. 

De populäraste utbildningarna är säkerheten kring hantering av maskiner som till exempel lift, truck och motorkap. De som ökar i popularitet är inom fallskydd och ställning. Samtliga utbildningar kan anpassas efter önskemål och avslutas med ett teoretiskt prov för att säkerställa att deltagarna fått den kunskap som krävs inom respektive arbetsområde. 

– Viktigt är dock att tänka på att det är först efter utbildningen som säkerhetsarbetet börjar. Det gäller att man ändrar beteende och anpassar rutiner utifrån risk och riskanalyser, avslutar Fredrik Blomberg. 

Fakta olyckor i byggbranschen: 
- Senaste åren har olyckorna legat stadigt över 3 000 per, varav 1 000 är allvarliga.
- Byggbranschen är klart överrepresenterad av det gäller arbetsplatsolyckor.
- Under 2015 var det 3 446 olyckor, en ökning från 2014 med 3,8 procent.
- Stress är den vanligaste faktorn till att olyckor sker i byggbranschen.
- Övriga orsaker är ålder, årstid, arbetslivserfarenhet och attityd till hälsa och säkerhetskultur. 
Källa: Ramirent