Köpenhamnspolitiker vill bygga 5 km lång citytunnel

Konstnären bild av Köpenhamns tilltänkta -gröna lunga- som skapas ovanför en citytunnel. Foto: Radikale Venstre
Den gröna boulevarden, ett avlångt grönområde som skapas ovanför en tunnel om ledande politiker får sin vilja igenom i Köpenhamns stadsfullmäktige. Foto: Radikale Venstre

H.C. Andersens Boulevard bör bli ett nytt avlångt grönområde i Köpenhamns centrum. Det anser ledande socialliberaler i den danska huvudstaden och i kommunen Frederiksberg.

Under en sådan ”grön lunga” kommer det att byggas en helt ny drygt 5 kilometer lång tunnel, som ska anslutas till en planerad hamntunnel.

Genom att gräva ner HC Andersens Boulevard och Åboulevarden i Köpenhamn under markytan frigörs extra areal för en fem kilometer lång sträcka, som också kallas för ”den gröna Boulevarden”. Den ska omfatta parker, bostäder och lekplatser.

Den Gröna Boulevarden skulle kunna avlöpa från gränsen mellan Köpenhamn och stadsdelen Frederiksberg genom innerstaden till Langebro.

En sträcka på fem kilometer mellan Bispeengbuen och Langebro i Köpenhamn måste därför befrias från tung trafik och förvandlas till en grön kil, som byggs igenom innerstaden. 

H.C. Andersens Boulevard och Åboulevarden begravs istället i en ny citytunnel, som ska anslutas till hamntunneln vid Östra ringvägen. 

Förslaget kommer efter att danska Ministeriet för transport, bostadsfrågor och byggande meddelat att man har ägnat två år och 24 miljoner danska kronor åt att undersöka alternativ för en hamntunnel mellan Amager och Norra hamnen. 

Tunneln, som skulle kosta 15 miljarder danska kronor att bygga, betalas genom användaravgifter och försäljning av nya tomter längs sträckan. Enligt preliminära beräkningar kommer cirka 85 000 bilister att använda citytunneln och östra ringvägen varje dag år 2032.