Konecranes köper verksamhet i miljardaffär

Foto: BNSF

Konecranes meddelar att bolaget avbryter sammanslagningen med förvärvade Terex. Istället förvärvar bolaget Terex verksamhet Material Handling & Port Solutions, MHPS, som verkar på marknaden för industrikranar och hamnlösningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konecranes förvärvade Terex i augusti 2015 men fusionen pausades i februari i år efter att kinesiska Zoomlion lagt ett bud på Terex. Konecranes uppgav dock i slutet av april att fusionen skulle ske i mitten av andra halvåret 2016, men enligt dagens pressmeddelande blir alltså affären inte av.

Förvärvet av MHPS-verksamheten sker mot en kombination av vederlag i kontanter och aktier och värdet av transaktionen uppskattas till 1.126 miljoner euro. Terex blir ägare till 25 procent av aktierna i Konecranes genom innehav av B-aktier. B-aktierna kommer att ha begränsade rösträttigheter samt vissa nomineringsrättigheter.

Synergier om 140 miljoner euro per år på ebit-nivå förväntas, att implementeras inom tre år.

Den överenskomna köpeskillingen motsvarar en multipel om 10,5x företagsvärdet/2015 justerad ebitda som använts för värderingändamål och 5,3x inklusive run-rate-synergier.

Baserat på räkenskaperna för 2015 har Konecranes och MHPS en sammanlagd omsättning om 3.517 miljoner euro, justerad EBITDA om 267 miljoner euro, utan synergier, och ett totalt antal anställda om cirka 19.000.

Förvärvsavtalet kan sägas upp av Terex före den 31 maj 2016 om Terex ingår, eller skäligen antar att man inom kort kommer att ingå, ett rättsligt bindande avtal om samgående med Zoomlion i vilket fall man kommer att ersätta Konecranes med en uppsägningsavgift om 37 miljoner dollar.

(SIX News)