Seko varslar om strejk

Foto: Morguefile

Seko varslar om strejk inom telekomsektorn med hänvisning till att motparten Almega inte vill räkna restid som arbetstid, enligt ett pressmeddelande från fackförbundet.

Varslet innebär strejk för samtliga medlemmar på tio företag inom telekomavtalets tillämpningsområde. Stridsåtgärderna kan träda i kraft den 18 april klockan 12.00.

Seko har cirka 6.000 medlemmar inom telekomområdet, varav ungefär 1.100 omfattas av strejkvarslet.

Bland de tio företag som berörs återfinns Comhem, Eltel Networks Infranet, Ericsson Local Services Sverige, Teliasonera Sverige och Teliasonera Skanova.

 ”Det finns exempel där våra medlemmar tvingas resa till jobb ända från Småland till Örebro på sin fritid. Detta är helt oacceptabelt vilket jag är övertygad om att de flesta förstår", säger Valle Karlsson som är Sekos avtalssekreterare.

Fackförbundet anser att satsning på lägstalöner är en annan viktig fråga. Seko uppger sig i förhandlingarna ha lämnat flera förslag som syftar till ett förenklat regelverk och har fokuserat på att införa ytterligare ett lönesteg.

"Almega å sin sida har hållit fast vid sina lönepolitiska ställningstagande och vägrat gå oss till mötes i någon del. De säger nej till allt vilket inte känns konstruktivt och seriöst", säger Valle Karlsson.

En tredje fråga rör Sekos krav på att alla medlemmar ska garanteras en minsta löneökning i form av en individgaranti. Vidare ställer Seko krav på en så kallad "flexpension", vilket innebär en extra avsättning till pensionen samt ökad valfrihet för den enskilde om hur och när man vill gå i pension.

(SIX News)