Polska PKP investerar 2 miljoner euro i tvättanläggningar för tåg

Tvättanläggning för tåg. Foto:Tammermatic Group

Polska järnvägsoperatören PKP Intercity har beställt en tvättanläggning för företagets rullande materiel. Den nya utrustningen kommer att levereras av företaget Agat senast i juni år 2020. Det är den första tvättanläggningen för tåg som ska installeras i Polen, men PKP Intercity har avsikt att installera ytterligare sex moderna anläggningar av denna typ på olika orter.

Den beställda tågtvättningsläggningen kommer att ersätta den manuella rengöring som PKP Intercity använder för närvarande. Den nya tekniken installeras vid järnvägsstationen Warsaw-Grochow.

I egenskap av entreprenör vill Agat bygga även plattformen för tvättanläggningen, installera rälsen i den, designa en nätledning och tillhandahålla dessutom övriga tvättutrustningen. Kontraktet uppgår till cirka 2 miljoner euro. Beloppet tilldelades för PKP Intercity från EU: s sammanhållningsfond.

Förvärvet av tågtvättningsanläggningen är en del av PKP Intercitys ekologiska investeringar.

- På grund av användningen av många ekologiska lösningar passar järnvägen perfekt in i begreppet hållbar utveckling. Det undertecknade avtalet är ett exempel och på samma gång ett led i vårt långsiktiga investeringsprogram, som bland annat innebär en modernisering av den tekniska basen i form av nya miljövänliga lösningar, förklarade Marek Chraniuk, VD för PKP Intercity.

Förutom tvättanläggningar har järnvägsföretaget avsikt att investera 93 miljoner zloty (cirka 22 miljoner euro) för att öka effektiviteten i rangerbangårdar i Wroclaw, Warszawa, Kolobrzeg, Gdynia, Przemyśl, Lublin, Kraków, Szczecin, Poznań.