Drönare kan användas som järnvägsarbetare

Det brittiska företaget för järnvägsinfrastruktur Network Rail har redan använt drönare för spårkontroll. De obemannade luftfarkosterna är utrustade med värmekänsliga 4k-kameror, som hjälper till att identifiera skadorna på spåren. Foto: Network Rail

Användningen av drönarteknik blir allt vanligare inom järnvägsindustrin. Fler och fler järnvägsföretag använder drönare för olika uppgifter.

Vilken roll kan de obemannade flygplanen spela inom framtidens järnvägssektor?

I december 2016 ansågs den amerikanska e-handelsjätten Amazon ha startat en revolution. Företaget genomförde världens första paketleverans med hjälp av en drönare. Den obemannade luftfarkosten levererade en medicinförsändelse till kunden inom 13 minuter.

För närvarande är en sådan revolution svår att föreställa sig när det gäller järnvägen eller spårburen trafik. Flera järnvägsföretag har emellertid redan tagit flera väsentliga steg mot utnyttjande av drönare.

De senaste nyheterna om järnvägsdrönare har kommit från Nederländerna. Den nederländska nationella järnvägsoperatören Nederlandse Spoorwegen (NS) rapporterade nyligen om företagets planer på att använda drönare för inspektioner av tågstationer. Företaget beskriver åtgärden som ett viktigt steg när det gäller att minska kostnaderna och förbättra servicen.

Enligt NS flyger de obemannade luftfarkosterna över tågstationerna och stationsplattformar. De fotograferar och filmar olika infrastrukturobjekt.

NS avser att förbättra underhållet av tågstationerna med hjälp av drönare, vilket blir exempelvis betydligt billigare och avsevärt mindre komplicerat än att låta flygplan ta luftbilder från högre höjder.

Förutom tågstationerna kan drönare övervaka säkerheten runt järnvägsspåren.

Network Rail anser att drönare är ett bra alternativ för spårunderhåll: trots användning av drönare kan tågtrafiken fortsätta som vanligt. Deutsche Bahn avser att ta del av de brittiska erfarenheterna.

DB planerar också att använda drönare för bevakning av olika typer av infrastruktur. Dessa strävanden bekräftar att de obemannade luftfarkosterna har stor potential när det gäller spårunderhåll.

Eventuellt inom ett par år kommer man att kunna uppleva hur delar av rälsen eller annat underhållsmaterial kan levereras till svåråtkomliga installationsplatser med hjälp av drönare.

Kan drönare ersätta även tågförarna? Det är en kontroversiell fråga. Drönare kan av allt att döma spela en viktig roll när det gäller att genomföra automatisk tågstyrning (ATO). För detta ändamål har det franska teknikföretaget Thales börjat utveckla specialdrönare. De kommer att fungera som "ögon" för framtidens autonoma tåg.

Drönarna kommer, enligt Thales, att kunna flyga framför tåget för att övervaka spåren, så att resan blir 100-procent säker. Thales planerar att utrusta sina järnvägsdrönare som kallas Railbots, med avancerade infraröda sensorer, så kallade optroniks och annan erforderlig teknik.