Tågens tungviktsklass träffas i Narvik

International Heavy Haul Association, IHHA, håller konferens i Narvik . Foto: IHHA

Organisationen International Heavy Haul Association, IHHA, arrangerar en konferens i Narvik med Bane NOR och Swedish Transport Administration som medarrangörer. Ofotbanen / Malmbanan är den enda sträckan i Europa som uppfyller IHHA medlemskapskriterier.

– Det är frakt av kol och mineraler som dominerar tungtrafiken över hela världen, men det finns också tunga tåg där man staplar containrar på i höjden, bland annat i USA och Kanada. Andra medlemmar i IHHA är Australien, Brasilien, Sydafrika, Indien, USA, Kanada, Ryssland och Kina.

I detta sammanhang är Ofotbanen en liten grupp, även om man kan skryta med en axelbelastning på 30 ton, tågvikt upp till 8 600 ton och cirka 30 miljoner bruttoton transporterade per år. I jämförelse körs tåg med 28 000 ton nettovikt i Australien - även utan tågförare. Tåg på 30-40 000 ton, med axelbelastning på 30-40 ton och längd upp till 3,5 kilometer, är imponerande, säger organisationens ordförande Thor Brækkan.

– Samtidigt finns det många saker som gör Ofotbanen speciell, till exempel. klimatet, den vindlande sträckningen och höjdskillnaderna på banan. Sträckningen används maximalt och kombinerar modern teknik med samma konstruktioner som vid invigningen 1902. Dessutom är Ofotbanan elektrifierad medan de flesta andra malmjärnvägarna körs på diesel.

Han säger att även om mycket är annorlunda så är det mer som förenar tungvikterna i branschen, oavsett var i världen de befinner sig. Organisationen IHHA arbetar med att sprida och dela kunskap om innovationer och bästa praxis inom bland annat underhåll och konstruktion av infrastruktur och rullande materiel.

– IHHA håller en huvudkonferens vart fjärde år. Mellan huvudkonferenserna arrangeras en något mindre konferens med speciella tekniska teman. Baserat på digitalisering och "den fjärde industrirevolutionen" kommer ett antal teman att belysas under konferensen, bland annat genom omkring 150 föreläsningar i ämnet, säger Brækkan.

Huvuddelen av konferensen hålls 12-14. Juni. Bland annat arrangeras en två dagars teknisk workshop som främst riktar sig till yngre yrkesverksamma inom branschen, och allt slutar med en professionellt inriktad turné till de båda malmstationerna i Narvik och i natursköna omgivningar längs Ofotbanen, lördagen den 15 juni. Workshop och konferens kommer att hållas vid Norska arktiska universitetet, UiT, i Narvik.

– Totalt förväntar vi oss cirka 500 deltagare, vilket innebär att vi ockuperar alla hotellbäddar i Narvik med omgivning och i bland annat Riksgränsen, säger Stein-Hugo Steffensen, som för närvarande är projektledare på Bane NOR och nu även för IHHA-konferensen.

– En sådan stor konferens är ett viktigt steg för oss på evenemangssidan, men samtidigt är det en unik möjlighet att visa upp vad vi gör, få inspiration och ny kunskap och den skapar värdefulla kontakter, betonar Steffensen.

Sverige och Norge har också sin egen tungatåg-organisation, Nordic Heavy Haul, där specialiserade grupper från bland annat tre universitet samarbetar med Bane NOR, Transportverket och LKAB. Här är Thor Brækkan för närvarande ordförande.

– Ett resultat av detta samarbete är att vi i februari startade en provkörning med tyngre axellaster på sträckan mellan Kiruna och Narvik. Vi pratar om tåg med 32,5 tons axelbelastning, säger Brækkan.

- Vi närmar oss gränsen för hur många tåg det är möjligt att köra på den aktuella sträckan och då är tyngre tåg något vi måste titta på. Kanske år 2019 blir året då vi slår rekordet från 1973, då 22,6 miljoner ton transporterades ut till Narvik, säger Thor Brækkan.

Sträckan från Narvik hamn till Riksgrensen är 42 kilometer lång. Järnvägen togs i bruk den15 november 1902. Det finns anhalter i Narvik, Djupvik, Straumsnes, Rombak, Katterat och Bjørnfjell. Banan är utformad för 750 meter långa tåg. Sedan 2013 har cirka 1,8 miljarder kronor spenderats på att öka kapaciteten på banan.