Snart dags att fatta beslut om förbindelsen Helsingborg Helsingör

Förbindelsen Helsingborg Helsingör aktualiseras. Foto: News Öresund

Greater Copenhagen-samarbetet håller en trafikpolitisk konferens i Köpenhamns rådhus. På konferensen medverkade både den danske infrastrukturministern Ole Birk Olesen och den svenske statssekreteraren Mattias Landgren i en debatt tillsammans med bland annat regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

Debatten tog avstamp i framtidens förbindelser mellan Sverige och Danmark, särskilt när den fasta förbindelsen mellan Tyskland och Danmark vid Fehmarn-bält är färdigställd inom tio år.

– Jag påpekade att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan finansieras med brukaravgifter på samma sätt som Öresundsbron. På så sätt behöver bygget av en HH-förbindelse inte belasta den ordinarie infrastrukturbudgeten. Det är nämligen snart dags att fatta beslut om den nya förbindelsen, vi borde kunna börja bygga den så fort som den fasta förbindelsen över Fehmarn bält är färdigställd, säger Carl Johansson Sonesson.

Den danske infrastrukturministern Ole Birk Olesen ser fram emot den dansk-svenska utredningen om HH-förbindelsen som ska vara klar nästa år, och statssekreterare Mattias Landgren berömde Greater Copenhagen för att de gemensamt tagit fram prioriterade infrastruktursatsningar, något som ger större tyngd åt dem.

Förutom den dansk-svenska trafikpolitiska debatten, lyfte infrastrukturkonferensen bland annat Copenhagen Airports framtidsplaner, liksom svenska SJ AB:s planer på att köra tåg till kontinenten från Malmö genom Danmark. Dessutom presenterade det svenska Trafikverket delresultat från den pågående utredningen om en fast HH-förbindelse och Köpenhamns kommun redogjorde för planerna för en Öresundsmetro.

– Vi måste integrera Sydsverige med Danmark ännu mer, både för att arbetssökande ska kunna få jobb, men också för att arbetsgivarna ska kunna hitta rätt kompetenser. Men då måste infrastrukturen fungera, både i Skåne och mellan Danmark och Sverige. Det är bra att både de svenska och danska regeringarna deltog i dagens konferens och fick ta del av Greater Copenhagens prioriteringar och insikt i vad som händer och kommer hända här, säger Carl Johan Sonesson.