NoDig konferensen 2019 hålls i Göteborg

Dags för NoDig-konferens i Göteborg. Foto: NoDig

Nu är det dags NoDig-konferensen. Den 22-23 maj samlas Nordens ledande experter och ledningsägare i Göteborg för samtal och nätverkande. I år firar  NoDig dessutom 30-årsjubileum och har nu drygt 500 medlemmar. Det ska uppmärksammas och man utlovar ett mycket intressant program med jubileumsinramning.

Årets inriktning mot ledningsägarfrågor är viktiga och aktuella. Frågor som utmanar varje dag är: Samhällen och regioner växer, nybyggnation av ledningsnät krävs, åldrande ledningar kräver planerat underhåll och förnyelse, internationella miljöåtaganden och satta miljömål kräver klimatsmarta tekniska lösningar med minimal miljöpåverkan

Omfattande investeringar kräver ekonomiska lösningar. SSTT är en skandinavisk branschorganisation som arbetar för en positiv god och hållbar samhällsutveckling kring anläggning, underhåll och förnyelse av ett våra viktigaste försörjningssystem – ledningsnäten. SSTT är öppen för alla som arbetar med schaktfria metoder, som kommuner, ledningsägare, konsulter, entreprenörer, leverantörer med flera.

SSTT:s viktigaste uppdrag är att inhämta och sprida kunskap, peka på samhällsekonomiska och miljömässiga vinster och väcka intresse för hållbara schaktfria metoder och teknik.