Hammerglass levererar elskyddslösning till bro över E20 vid Olskroken i Göteborg

Bild över Olskroken i Göteborg. Foto: Hans Rick

Hammerglass klär in den nya anslutningsövergången till bron över E20 vid Olskroken i Göteborg. Området heter Fåfängan och namnet passar bra, eftersom den nya inklädnaden från Hammerglass kommer att bli en fröjd både estetiskt och säkerhetsmässigt. Hammerglass insats i projektet är att leverera en transparent elskyddsinklädnad till anslutningsbron som går över järnvägen.

Rälsområdet runt Olskroken är en av Sveriges mest trafikerade knutpunkter för järnvägstrafik. Både gods- och persontåg trängs på en begränsad yta som nu ska utvecklas för att möta framtidens krav. Hela projektet är omfattande och komplext där produktexperter som Hammerglas kommer till sin rätt för att bidra till den bästa lösningen inom sitt område. Byggherre för projektet är Trafikverket och huvudentreprenör är PEAB.

Med sin elskyddslösning är Hammerglass på väg att sätta en ny standard inom området. På övergången vid Olskroken används upp till 2,5 meter höga Hammerglass-skivor, i detta fallet utan att kompletteras med galler. Själva skyddstekniken som Hammerglass erbjuder är relativt ny och börjar få fäste vid nyanläggning och renovering av järnvägsbroar runtom i Sverige. 2017 utförde Hammerglass ett motsvarande projekt vid Roslags Näsby, ett projekt som föll väl ut och som inspirerat vid andra anläggningar.

– Tekniken har utvecklats som en följd av att regelverket för spårövergångar har skärpts. Drivkraften bakom skärpningen är att försvåra för både olyckor och självmord vid högspänningsledningarna. Där har Hammerglass tagit plats som en föregångare med sina lösningar för elskydd, säger Ulf Bergström, Affärsområdesansvarig för Infrastruktur på Hammerglass AB.

Den 23 meter långa bron kommer att kläs in med 15 mm Hammerglass med motivtryck. Förutom bron klär Hammerglass även in den vidhängande trappuppgången. Själva stålramen till bron och trappan produceras av Ruukki och levereras till Göteborg uppdelad i två bitar. Precis som vid de flesta specialprojekt gör Hammerglass en inmätning först är ramen är klar. Detta för att försäkra sig om en perfekt passform även om ramen avviker från ritningen.

Brolyftet görs den 3 maj och efter två dagars efterföljande montage öppnas en säker och snyggt inklädd övergång för trafik.

Ulf Bergström, om varför kunderna väljer Hammerglass vid denna typ av projekt:

– I fall som detta så lämpar sig våra lösningar mycket väl för ändamålet, något vi nu har goda referenser på. Vi monterar ett material som inte går sönder och som inte brinner. En bonus är att skivorna kan utsmyckas och tryckas, något som kan gynna ett område både estetiskt och säkerhetsmässigt. Sen är en stor bidragande anledning vår förmåga att bidra i projekteringen från ruta ett. Ju mer specifika och avancerade lösningar kunden vill ha, desto mer gynnsamt blir det för Hammerglass då vi samarbetar med beställaren i hela fasen från projektering, via tillverkning till montage.