11 000 skador efter stormen Alfrida

Graf: Svensk Försäkring.

Försäkringsbolagen uppskattar i dagsläget att omkring 266 miljoner kronor kommer att utbetalas för de 11 000 skador som orsakats av stormen Alfrida den 2 januari 2019. Detta visar statistik från Svensk Försäkring.

De skadebelopp som totalt beräknas betalas ut från försäkringsbolagen i Sverige för skador orsakade av Alfrida uppgår i dagsläget till 266 miljoner kronor för knappt 11 000 skador. Det genomsnittliga utbetalda beloppet är drygt 25 000 kronor per skada, men kan givetvis variera mycket beroende på värdet av det som skadades.

Mestadels är det träd som har blåst omkull och orsakat skador på bilar och fastigheter samt tak som har blåst av hus. Kostnaderna kan komma att öka längre fram i vår när fler skador upptäcks i till exempel fritidshus, som inte besöks vintertid. Det kan då bland annat handla om vattenledningar och avlopp, som fryst sönder på grund av längre strömavbrott och kall väderlek.