Nationella konferensen för Avlopp & Miljö 6-7 februari i Sundsvall

Nationell konferens för Avlopp & Miljö i Sundsvall

149 personer från hela landet besöker Sundsvall under två dagar när Svenskt Vatten arrangerar Nationella konferensen för Avlopp & Miljö 6-7 februari. Konferensen hålls på Södra Berget och har temat dagvattenrening och miljörätt för kommunalt avlopp. Villkor för läkemedelsrening kommer också att diskuteras. Dagarna varvas med föreläsningar och workshops.

Konferensen inleds med studiebesök där besökarna väljer en av tre parallella besök. Studiebesöken arrangeras av MittSverige Vatten & Avfall och besökarna kan välja att besöka Tivoliverket, snötippen eller ett virtuellt besök på stadens dagvattenreningsanläggning, som ligger vid Sundsvallsbrons södra brofäste.

Nationella konferensen Avlopp & Miljöfrågor är ett forum för kunskapsutbyte och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Konferensen vänder sig till dem som arbetar med frågor som rör kommunalt dagvatten, avlopps- och slamhantering.