Tyska revisionsdomstolen förordar en radikal reform av Deutsche Bahn

Tyska revisionsdomstolen vill att landets regering ska sälja onödiga delar av verksamheten, inklusive DB:s två största dotterbolag, Arriva och Schenker. Foto: DB

Tysklands statliga revisionsdomstol lade fram en rapport om läget på landets järnvägar till det tyska parlamentet den 17 januari.

Revisionsdomstolen kräver att landets regering definierar den tyska järnvägsoperatören, DB:s framtida roll och utarbetar riktlinjerna för en eventuell separering av tågtrafiken från infrastrukturförvaltning och säljer koncernens två största dotterbolag Arriva och Schenker.

- Den federala regeringen och DB har missat de viktigaste målen för den järnvägsreform som inleddes för 25 år sedan, sade Kay Scheller, ordförande för statens Revisionsdomstol.

 - Det gäller speciellt i fråga om den otillräckliga utbyggnaden av järnvägsnätet. Godstrafikens andel i järnvägstrafik är till och med lägre än 1990.

Domstolen säger att, när DB grundades 1990 efter Berlinmurens fall och fusionen mellan de två separata statliga järnvägarna i Östtyskland och Västtyskland var företaget skuldfritt.

Trots fortsatt statligt stöd uppgår DB: s långfristiga skuld idag till nästan 20 miljarder euro, med stigande tendens, och DB tjänar inte tillräckligt för att kunna finansiera sina planerade investeringar under de närmaste åren.

Domstolen säger att tyska regeringen är delvis skyldig för den nuvarande situationen, eftersom det i stort sett har låtit tågoperatören att reglera sig själv.

- Som ensam ägare har den federala regeringen bidragit till att järnvägstransporter och DB har hamnat i en svår situation, på grund av egna beslut och passivitet, säger domstolen.

 - De ramvillkor som ställs av de olika transportsätten gör det svårt för järnvägarna att konkurrera.

- Det är obegripligt att även 10 år efter inledningen av DB:s reformprocess har den federala regeringen inget begrepp om vilken typ av järnväg och hur mycket järnväg det vill ha, konstaterade Scheller.

Domstolen fäster uppmärksamheten på att den federala regeringen har tillåtit DB att driva internationell expansionspolitik så att DB nu är verksamt i cirka 140 länder.

- 73 procent av DB-koncernens dotterbolag är hemmahörande i utlandet, i konkreta tal hela 513 av 700 företag, understryker domstolen. Utanför Tyskland genererar DB-koncernen mer än 43 procent av försäljningen, 18,6 miljarder euro av totalt 42,7 miljarder euro.

Domstolen säger att detta skulle öka tillgångarna med "flera miljarder euro" som DB kunde använda för att finansiera investeringar. Domstolen vill också att regeringen ska studera olika organisationsmodeller för DB, inklusive separering av tågoperationer från infrastruktur.

- Den nuvarande modellen med integrerade DB-grupper måste ifrågasättas, säger domstolen.

​​​​​​​​​​​​​​- Detta inkluderar ett uttömmande svar på affärspolitiska frågan om vilka av de två målen, vinstorienteringen eller skyldigheten att bedriva offentlig service, kommer i första hand att vara vägledande för DB i framtiden.

Domstolen vill också att den tyska regeringen ska definiera sina mål för DB och utveckla en nationell intermodal strategi.