Göteborg vill dumpa giftig lera på havsbotten

Adm Ihse/TT: Kranar i Göteborgs hamn. Arkivbild.

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och spelar en avgörande roll för den kommersiella sjöfarten till och från Sverige. Hamnen, som ägs av Göteborgs kommun, är på väg att muddras ännu en gång eftersom farledens nuvarande djup inte tillåter de största containerfartygen att anlöpa med full last.

Sjöfartsverket ska avlägsna 13,5 miljoner kubikmeter lera för att ge fraktfartygen ytterligare fyra meters frist. Kruxet är att en mindre del av leran – omkring 285 000 kubikmeter – är förorenad med miljögifter som exempelvis kvicksilver, enligt Jan Andersson, projektledare för kajåtgärder vid Göteborgs hamn.

Förr i tiden fanns det till exempel rätt mycket kvicksilverföroreningar som rann ned med älven, och det är sådant som vi har kvar i vissa områden som vi ska muddra i, säger Andersson.

Har använts tidigare

Hamnen och Sjöfartsverket vill dumpa den förorenade leran i djuphålor i havsbotten utanför fyrön Vinga, och därefter täcka över den med ett tio meter tjockt täcke med oförorenad lera. Jan Andersson säger att samma metod användes när hamnen muddrades för snart 20 år sedan.

Vi har konstaterat att det är en ackumulationsbotten, det finns därför inga strömmar som för bort det som vi dumpar i djuphålan. Vi tycker att just i det specifika fallet är det en bra metod att göra det. Vi vet också från förra gången att det fungerade väldigt bra, det fanns ingen långsiktig påverkan i området däromkring, säger Andersson.

Alternativa metoder

Göteborgs hamn och Sjöfartsverket har ansökt till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg om att få dumpa lermassorna på botten. Huvudförhandlingen är planerad till i mitten av januari.

Det finns alternativa metoder för att ta hand om förorenade muddermassor. Man kan ta upp dem och ta hand om dem i godkända anläggningar på land, men det är mycket dyrare, säger Andersson.