Vattenfall Fortsätter med förstärkningar av elnätet i Sörmland

Bild: Vattenfall

Under de närmaste två åren investerar Vattenfall Eldistribution cirka 110 miljoner kronor i modernisering av det lokala elnätet i Nyköping, Strängnäs och Flen. Insatserna handlar främst om att förstärka elnätet och ersätta drygt 120 km åldersstigen luftledning med ny modern markkabel samt att installera ett stort antal nya elnätsstationer.

Trots stora investeringar i Sörmlands elnät under senare år behövs det fortsatta investeringar för att minska elavbrotten och skapa ett elnät som står ännu bättre rustat för framtiden. Vattenfall Eldistribution, som äger majoriteten av elnätet i Sörmlandsregionen, moderniserar och vädersäkrar därför delar av elnätet för att stabilisera elförsörjningen. Elnätet behöver även förstärkas och byggas ut för att möta en ökad tillväxt av bostäder i samhället.

− Ett elnät blir aldrig färdigt, det måste hela tiden underhållas och utvecklas i takt med samhällsutvecklingen då kraven på elnätet ökar. Vi bygger nytt elnät i exploateringsområden och fortsätter arbetet med att minska risken för elavbrott genom att byta ut äldre luftledningar till isolerade luftledningar eller nedgrävda markkablar, säger Kenneth Gustavsson, projektledare Vattenfall Eldistribution AB.

Några av lokalnätprojekten i Sörmland

I Nyköpings kommun moderniseras och vädersäkras det lokala elnätet under hösten 2021-2022 i områdena Svalsta, Runtuna, Ripsa, Vrena och Vålarö genom markförläggning av totalt 60 km ledning. I Svalsta pågår två olika exploateringar av 100-tals nya bostäder som ansluts till ett nytt markförlagt elnät. Elnätet i Vrena förstärks och markförläggs med 10 km nya kablar och i Runtuna byts äldre luftledning ut mot 25 km ny isolerad luftledning. På Vålarö pågår modernisering av elnätet för cirka 300 fastigheter med nedgrävning av markkabel och installation av sju elnätsstationer. Mellan Sibro och Ripsa kyrka ersätts luftledning med 10 km markkabel som även samförläggs med fiberdragning i området, ett arbete som ska färdigställas till våren 2023.

I Strängnäs kommun genomförs vädersäkringar av elnätet under 2022-2023. I Mariefred och Stallarholmen ersätts föråldrad luftledning med 17 km markkabel och fjorton nya elnätsstationer uppförs. I Flen vädersäkras delar av elnätet i Vadsbro där en äldre luftledning kommer att ersättas med 15 km markkabel.

Del i större investeringsprojekt

Investeringarna i Sörmlandsregionen är en del i Vattenfall Eldistributions övergripande satsning att modernisera elnäten i Sverige. Vattenfall Eldistribution isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar varje år och breddar ledningsgator för att strömavbrotten ska bli färre. Vi investerar också i ny teknik som gör elnätet flexiblare och smartare för att kunna möta kundernas och omvärldens framtida krav på elnäten. Totalt investerar vi drygt 5 miljarder per år i elnätet.