Branschen kräver besked om cementproblemet

Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT: Det är fortfarande ovisst vad regeringen kan göra för att förhindra det cementstopp som byggbranschen varnar för om Cementa inte får fortsätta bryta kalksten i Slite. Arkivbild.

Ibrahim Baylan har träffat företrädare för branschen för att diskutera konsekvenser av Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite.

Branschorganisationen Byggföretagens vd, tillika före detta moderat statsråd, Catharina Elmsäter-Svärd, har tidigare varnat för ett omfattande byggstopp.

Det är bra att näringsministern förstår allvaret. Han var själv överraskad av beslutet som kom i juni och ser nu över konsekvenserna tillsammans med flera departement, säger hon.

"Bli en varselchock"

Men vilka alternativ regeringen tittar på, rent sakligt, framkom inte av mötet. Framåt hoppas branschen kunna få någon form av tidsplan, helst redan under nästa vecka, framhåller Elmsäter-Svärd.

Får vi inte reda på deras tidsperspektiv så måste vi inom kort utlösa det som närmast kan bli en varselchock.

Ibrahim Baylan bekräftar för TT att mötet har ägt rum.

"En departementsöverskridande grupp har tillsatts för att se över konsekvenserna av domen samt utreda huruvida regeringen har möjlighet att vidta åtgärder i syfte att avhjälpa eller mildra de problem som bedöms kunna uppstå", skriver han i ett mejl och fortsätter:

"Näringsdepartementet för även kontinuerlig dialog med berörda aktörer, däribland Cementa. Vi arbetar skyndsamt med att se över frågan."

Cementa har överklagat

Cementa klargjorde på torsdagen också att företaget nu överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut och begärt prövningstillstånd till Högsta domstolen.

"Cementa menar bland annat att Mark- och miljööverdomstolens beslut har påverkats av en felaktig handläggning i domstolen. Målet aktualiserar också ett antal rättsfrågor som Högsta domstolen bör ge vägledning kring", skriver företaget i ett pressmeddelande.