Haninge kommun får 19,7 miljoner för gång- och cykelstråk

Haninge kommun får ytterligare del av stadsmiljöavtalet. Foto: Haninge kommun

Haninge kommun har fått ytterligare del av stadsmiljöavtalet från Trafikverket och tilldelas drygt 19,7 miljoner kronor för att bredda det regionala cykelstråket mellan Handen och Västerhaninge samt för att bygga två stycken cykelgarage vid Vega pendeltågsstation.

Utbyggnaden av det regionala cykelstråket är planerad att påbörjas under 2022 och färdigställas under 2024. Utbyggnaden av cykelgarage i Vega är planerad att starta under hösten och vara klart under 2022.

Den nya gång- och cykelbanan kommer precis som de regionala cykelstråken i kommunen att följa den regionala standarden breddmässigt och kommer också förses med hastighetsdämpande åtgärder. Detta med fokus på att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

Cykelgaragen kommer att ligga på var sida om pendeltågsstationen i Vega och rymma omkring 300 cyklar totalt.

– Det känns jättebra att vi fått ytterligare del av stadsmiljöavtalet. Åtgärden med att bygga ut gång- och cykelbanan längs med Nynäsvägen finns sedan tidigare i kommunens cykelplan och kommer i och med detta bidrag att finansieras till stor del av statliga medel, säger Elenore Bjelke, tf trafikchef i Haninge kommun.