Effektiviserar hanteringen av bergmaterial

Digital tjänst skapar ekonomi i överskottsmaterialet. Arkivbild

Många schakter idag hanterar flera olika komplexa typer av material. Inom den verksamhet som tidigare varit på platsen har ofta allt från matjord till asfalt använts. Det kan till exempel röra sig om en tomt där det tidigare har funnits byggnader, parkeringsplatser, grönområden och naturligt berg. Möjlighet att kunna sortera och särskilja olika material med olika föroreningsgrader, är avgörande för projektets lönsamhet.

I ett saneringsprojekt består så mycket som 70 procent av den totala kostnaden, av hantering av olika typer av förorenade massor. Det är då av högsta prioritet att kunna hålla isär de olika typerna och göra prisjämförelser var för sig. Som ett led i det har Pinpointers digitala tjänst för hantering av massor, där du ställer din fråga mot flera godkända mottagare, nu även börjat hantera fraktionen berg.

– Vi märkte tidigt att just hanteringen av berg är väldigt viktig för att kunna ge våra kunder möjligheten att bli ännu mer konkurrenskraftiga. Vi har därför sett till att lägga upp detta material på så många av mottagarna som har möjlighet, säger Lena Törnblom Ecke, på Pinpointer.

Det innebär att det från och med nu finns en sjunde fraktion i Pinpointer där entreprenörer kan lägga in överskottsberg och på så sätt få en helt annan ekonomi i överskottsmaterialet. Bergmaterialet kommer att särbehandlas och återvinnas hos godkända mottagare. Även inom transportsektorn ser man stora miljövinster med återvinningen av överskottsmaterial, då samordningen mellan inkommande och utgående material blir högre när mottagare som även producerar råmaterial blir inblandade i logistikkedjan redan från början.