Svenskar i amerikansk sökexpedition efter störtat flygplan

Kustbevakningsplanet "The Grumman Duck". Foto: USN

I november 1942 störtade ett amerikanskt kustbevakningsplan på Grönland och begravdes i isen. Nu har det svenska teknikkonsultföretaget Tyréns fått uppdraget att försöka återfinna flygplanet. Under augusti genomfördes en expedition då man med markradarmätningar på glaciärisen försökte lokalisera planet ”The Grumman Duck”, som man tror ligger på 10-20 meters djup.

Expeditionen varade i två veckor varav en i tält på isen, och tio olika troliga nedslagplatser undersöktes, varav vissa även med borrhålskamera.

Resultaten är ännu inte kända och kommer att offentliggöras av US Coast Guard.